Valmiki Ramayanam in Telugu Gita Press (3 Parts full set )

వాల్మీకి రామాయణం full set
       ఒకసారి చదివినంత మాత్రాన
మన సమస్త పాపాలని తీసేస్తుంది

– గీతాప్రెస్ గోరఖ్ పూర్

మొదటి భాగము : 1 బాలకాండము-2 అయోధ్యకాండము
రెండవ భాగము : 3 అరణ్య, 4 కిష్కింధా, 5 సుందరకాండము
మూడవ భాగము : 6 యుద్ధ – 7 ఉత్తరాకాండములు

Size : 28 cm x 19 cm
Pages : 2,400 | cloth binding

approximate weight 5 kgs 

950.00

+ Rs.250/- For Handling and Shipping Charges
మరిన్ని Telugu Books కై
,
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share Now

Description

Complete Ramayana by Valmiki in Telugu (Set of 3 Volumes)

రామాయణం మొత్తం ఈ క్రింది విధంగా
ఒక ప్రక్క శ్లోకం మరోప్రక్క వచనం ఉంటుంది……

more details….clik

https://granthanidhi.blogspot.com/2023/10/ramayanam-gitapress.html

 

Valmiki Ramayanam in Telugu (3 Parts)
– Gita Press Gorakhpur Books
code 1557 | code 1622| code 1745

వాల్మీకి రామాయణం
– గీతాప్రెస్ గోరఖ్ పూర్

Size : 11×7.5 inch
Pages : 2400
మొదటి భాగము : బాలకాండము-అయోధ్యకాండము
రెండవ భాగము : అరణ్య, కిష్కింధా, సుందరకాండము
మూడవ భాగము : యుద్ధ – ఉత్తరాకాండములు
Ramayana gita press