Anga Samudrikam

అంగ సాముద్రికం

36.00

Share Now

Description

Anga Samudrikam book

అంగ సాముద్రికం

సాముద్రికం. శరీరాంగాల ఆధారంగా వ్యక్తి యొక్క విశేషాలను తెలియజేసేది. అంగ సాముద్రికం. శరీరంపై గల పుట్టుమచ్చల ఆధారంగా ఫలితాలు తెలిపేది. తీలక సాముద్రికం. ముఖం ఆధారంగా ఫలసూచన ముఖ సాముద్రికంగా. భావింపబడుతుంది.