Vastu Sastra Vivekamu – 1

100.00

వాస్తు శాస్త్ర వివేకము 1

Pages: 124


మరిన్ని పుస్తకాలకై

Category:


Share Now

వాస్తు శాస్త్ర వివేకము 1

Pages: 124

వాస్తుశాస్త్రములో నిర్మాణములు రెండు భాగములుగానున్నవి. ఒకటి మానుష నిర్మాణ భాగము. రెండవది దైవ నిర్మాణ భాగము.మొదటిదగు మానవనిర్మాణ భాగము ప్రతి మనుష్యునకు అత్యంత ముఖ్యమైనదగుటచేత ఆ విషయముల గురించి సవిస్తరముగా తెలియజేయవలనను ఉద్దేశ్యముతో ఆ అంశములననేక గ్రంథముల సహాయముతో ఒకచోట సమకూర్పవలెనని 4భాగములుగానేనీ గ్రంథ రచనకు ఉపక్రమించితిని. -మధురకృష్ణమూర్తి శాస్త్రి