Soundaryalahari

90.00

సౌందర్య లహరి – యంత్ర మంత్ర రత్నావళి

Out of stock


మరిన్ని పుస్తకాలకై

Category:

Soundaryalahari Book

సౌందర్య లహరి – యంత్ర మంత్ర రత్నావళి

సౌందర్యసార సర్వస్వమ్‌!

సౌందర్య లహరి! ఎంత అందమైన పేరు!! శంకర భగవత్పాదులు అనుభవించిన, అందుకున్న అనుభూతికి సుందర కవితారూపమే సౌందర్యలహరి.

జగన్మాత సౌందర్య స్తుతి వైభవము.. మూలాధార, స్వాధిష్ఠాన, మణిపూర, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞా అనబడే ఆరు చక్రాలను అధిగమిస్తూ ఏడవదైన సహస్రార చక్రంలో సంస్థితం కాబడే అంతరంగ ప్రయాణ యోగభోగము.. కలబోసుకున్న యోగవిద్య, సౌందర్యలహరి.

అద్వైతమనే ఆత్మవిద్య, యోగవిద్య కలిసి రమణీయ కవితా ప్రవాహమైనది, సౌందర్యలహరి. నూరు శ్లోకాల నిండా మంత్ర, తంత్ర, యంత్రాత్మక విజ్ఞానాన్ని నిక్షిప్తం చేసి, కుండలినీ జాగృతిని శంకరులు అనుభవరస సిద్ధం చేసిన శత సహస్ర పత్ర సుందరి, అమ్మవారు. ఆమె సగుణ. ఆమె నిర్గుణ.

సాకార నిరాకారాలలోనూ పరిపూర్ణంగా అనుభవించవలసిన మహా త్రిపుర సుందరి. ఆమెను గురించిన తలపులన్నీ సౌందర్యలహరులే! వంద శ్లోకాలలో మొదటి నలభై ఒక్క శ్లోకాలు ఆనంద లహరిగా, మిగిలినవన్నీ సౌందర్యలహరిగా లోకంలో ప్రసిద్ధం.

భక్తి, సమయమతం, అద్వైతం.. ఏ కోణంలోనైనా సర్వ సల్లక్షణంగా, సమస్త శక్తిమంతంగా, సౌందర్యసార సర్వస్వంగా, ఆవిష్కృతమైన సౌందర్యలహరి, మహత్వ-కవిత్వ-పటుత్వ స్వరూపం.

కర్మ, భక్తి తమంతట తాము ముక్తినీయలేవు. వాటికి జ్ఞానం తోడు కావాలి. ఇంతకీ ముక్తంటే ఏమిటి? జీవాత్మ, పరమాత్మలు ఏకం కావటమే! దీనిని సాధించాలంటే విద్య కావాలి. మార్గం తెలియాలి. కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన యోగాలు మూడూ కలిసిన విద్య కావాలి. నిజానికదే పూర్ణ విద్య.

అదే శ్రీవిద్య. అదే అసలు విద్య. ఇక కావలసింది మార్గం. గమ్యం అద్వైతం. అద్వైతం ఆచరణీయ విధానం కావాలి. దాని పేరు పూజ. ఎవరి పూజ? సర్వసృష్టికీ మూలమైన దేవీపూజ.

శ్రీవిద్యోపాసన, శ్రీచక్రపూజ… ఇవన్నీ అద్వైత సిద్ధికి ఆనందమార్గాలు. శివుడంటే ఆలోచన. శక్తంటే ఆచరణ. ఈ రెండూ విడదీయరానివి. ఆలోచన లేని ఆచరణ, ఆచరణ లేని ఆలోచన లోకానికి అవసరం లేదు. కనుక, ఈ రెండిటి సమన్వయధార, శ్రీవిద్యాస్వరూపంగా, యోగత్రయ శక్తిగా, శంకరులు సౌందర్యలహరిని సృష్టించారు.

చిచ్చక్తిని, శ్రీవిద్య ద్వారా, శ్రీచక్రోపాసన ద్వారా, కవితాగానం చేస్తూ అమృత భాషలో భగవత్పాదులు సాగించిన ఆనంద-సౌందర్యలహరిని.. గాఢంగా, తీవ్రంగా అధ్యయనం చేయాలి. చిచ్చక్తి నుండి పుట్టిన పరాగ రేణువును బ్రహ్మ గ్రహించి లోకమును సృష్టిస్తున్నాడు.

ఒక్క శిరసుతో ఆ రేణువును మోయలేని విష్ణువు, పదివేల శిరసులున్న శేషుడై మోయగలుగుతున్నాడు. పరాగ రేణువును చూర్ణము చేసి, విభూదిని ధరించి శివుడు లయకార్యమును నిర్వహిస్తున్నాడు.

ఈ ముగ్గురూ తమ శక్తులను ఆమె పాదపద్మ పరాగ రేణువు నుండి గ్రహిస్తున్నారు. ‘సౌందర్యలహరి’ ఈ విధంగా సాగుతుంది. ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్క చక్రం, ఒక్కొక్క చక్రంలో బీజాక్షరాలున్నాయి. అదొక తీవ్ర విచారణ!

శంకర భగవత్పాదులు లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రానికి భాష్యం రాయలేదు. ‘సౌందర్యలహరి’ని రచించి ఆ లోటును పూరించారు.

లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి సౌందర్యలహరి, శ్లోకరూపంలో ఉన్న భాష్యమే! అనేక శాస్త్రాల రహస్యం తెలిసి, కవితామృతం రుచి ఎరిగి, మరిగి, అనల్పకల్పనా శక్తి కలిగి శ్రీవిద్యను ఉపాసించాలన్న తీవ్ర కాంక్షలున్నవారికి సౌందర్యలహరి, నిజానికి అసలు విద్య.

అది అనుగ్రహించేది అచ్చ తెలివినే. అనేక స్థాయుల్లో ఆకళింపు చేసుకోవాలి. వైకల్యం సాధించుకోవాలి. దేశ, కాలాతీతంగా భగవత్పాదులు మానవాళికి అనుగ్రహించిన సంవిద్‌ఫలం, సౌందర్యలహరి!
– వి.ఎ్‌స.ఆర్‌. మూర్తి, ఆధ్మాత్మిక శాస్త్రవేత్త